KWARTJESVOLK

Humoristische Brabantse volksmuziek
 

CD Vur Kersmus

 Hoe is deze CD tot stand gekomen?

Op 9 oktober 2013 spelen we 32 jaar humoristische Brabantse volksmuziek.  Al 25 jaar verzorgen we op 2 e kerstdag de kerstdienst in de Zeelandse kerk Jacobus de Meerdere. Door die jaren heen hebben we veel eigen kerstliedjes geschreven. Omdat we dit jaar voor de 25 ekeer de kerstmis verzorgen vinden wij het tijd om die mooie liedjes op te nemen. Gewoon voor ons zelf en voor hen die ze met de kerst willen beluisteren.

Rondom de keukentafel, hebben we volgens het recept van Kwartjesvolk, de volgende 15 liedjes/deuntjes doorgenomen. Het is een mengeling van traditionele en  zelfgeschreven kerstliedjes, van acapella tot instrumentaaltje geworden. Opgenomen in de studio van Hennie Korsten, waar we met veel plezier aan deze cd gewerkt hebben.

 “Wij komen tezamen” vonden we een toepasselijk  openingslied. Een traditioneel lied wat we acapella hebben ingezongen. Eenvoudige samenzang zoals vele mensen dit lied zingen.

“Op ’n winterdag” is geschreven door Tiny. De muziek komt van de Ierse folkgroep Planxty van het lied “Little Musgrave”. “Ik zal ow wiege” is een lief liedje geschreven door Tiny. De boodschap is om elkaar te accepteren, dan zal het leven veel makkelijker zijn.  “Vrede op Aarde” is iets wat we allemaal hopen, maar dat blijkbaar nooit verwezenlijkt kan worden. Dit lied is geschreven door Tiny en hij begeleidt zichzelf met een prachtige gitaartokkel zoals alleen hij die kan spelen. Henk schreef de tekst en muziek van het liedje “Elk mens”. Hij bezingt dat ieder mens zijn eigen kruisje moet dragen. Ook al denken we dat het mensen voor de wind gaat, vaak is het toch zo dat ieder zijn eigen last meedraagt. “Midden in de winternacht” is een mooi traditioneel liedje dat iedereen uit volle borst meezingt en niet mag ontbreken op onze kerst cd. “Als kerstavond valt” is geschreven door Tiny. Een prachtig mijmerliedje over de herinnering aan de tijd dat we met de gehele familie gezamenlijk te voet naar de nachtmis gingen. ’s Nachts thuis komen en dan met z’n allen worstenbroodjes met koffie. De tekst van ”Kerstlicht” is geschreven door Tinus op muziek van Bob McDill en Allen Reynolds. “Jezuke” is geschreven door Tiny. Dit lied staat ook op de cd Kersmus, maar we hebben de melodie wat vrolijker gemaakt en het opnieuw opgenomen. “Nu zijt wellekome” is ook een prachtig traditioneel liedje. Lekker eenvoudig gespeeld met gitaar en accordeon en mooi tweestemmig gezongen. Tekst en muziek van “Kom mar lief kiendje” is van Tiny en de tekst van “Kijk eens achterom” is van Tinus. De muziek is een tradioneel Schots lied “The Broom of the Cowdenknowes”. Het is een ontroerend verhaal over liefde, verbanning en ballingschap, ondersteund door een zeer mooie melodie, die we hebben gebruikt voor dit lied. We hebben ons laten inspireren om de klankkleur over te nemen van de Schotse folkgroep “Silly Wizard”. “Herderspad” is een instrumentaaltje dat Jan waarschijnlijk geleerd heeft op zijn cursus draailier en doedelzak. Het lied “Wer thuis” schreef Tiny voor de kinderen van Kwartjesvolk. Op onze eerste kerst-cd zingen deze kinderen het lied: ”Er is een kindeke geboren op aard”. Ook nu wilden zij weer een lied op de cd zetten. Vol enthousiasme hebben ze hun zangkwaliteiten laten horen. Met een mengeling van mooie hoge zuivere stemmen en krachtige prachtige lage bromgeluiden is het een bijzondere samenzang geworden. In dit lied moest van Jan de carnavaleske kreet “Hey” eruit, dit met flinke tegenzin van Tiny. Als goedmakertje mocht hij de titel “Herderspad” verzinnen voor het instrumentaaltje van Jan, want anders had Jan daarin geen doedelzak mogen spelen. “Nieuwjaarslied” komt van de lp “Kerst en Nieuwjaarsliederen” van de groep “Ut Muziek” m.m.v. Gerard van Maasakkers. Het lied is hen voorgezongen door Jan Hellings en zijn zoon Piet. Wij vinden het een mooie afsluiting van de cd om iedereen een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Kwartjesvolk:

Tiny van Schijndel: zang en gitaar

Tinus Verstraten: zang

Gerard van de Schans: zang en tin whistles

Henk Merx: zang, drums, ritme-instrumenten, gitaar en

mandoline

Hent van den Heuvel: zang en accordeons

Jan van Schijndel: zang, snaarinstrumenten, draailier, vlier,

mondorgel, tin whistle en doedelzak

Walter Huvenaars: geluidstechniek en buske-rijen

Piet Huvenaars: regelen van niet-muzikale werkzaamheden

Gastmuzikant:

Hennie Korsten: bas en triangel

Deze CD is opgenomen in oktober en november 2013 in de studio

Session Sound Recording van Hennie Korsten te Rosmalen.

De productie, mixage en techniek lag in handen van Hennie Korsten,

Kwartjesvolk en AMR Rosmalen. 

Het boekje is ontworpen door Kwartjesvolk, opmaak en druk “Drukkerij Zeeland”.

Foto op cd: Marc van Zuylen “Landerd Fotografie”

Speciale dank aan Tinus en Trees Verstraten van Café ’t Oventje voor het uitlenen van de kerstbeelden die we gebruikt hebben bij de fotoreportage.

Onze contactpersoon is:

Jan van Schijndel

Zevenhuis 26, 5411 RN Zeeland

Telefoon: 0486-453035

Vur Kersmus     Kwartjesvolk

1.      Wij komen tezamen                      1.50

trad./arr: Kwartjesvolk

2.      Op ’n winterdag                           4.04

T.v.Schijndel/trad, arr: Kwartjesvolk

3.      Ik zal ow wiege                           4.41

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

4.      Vrede op aarde                           3.12

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

5.      Elk mens                                   4.35

H.Merx/H.Merx

6.      Midden in de winternacht               3.20

trad./arr: Kwartjesvolk

7.      Als kerstavond valt                       4.10

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

8.      Kerstlicht                                 3.56

T.Verstraten/B. McDill, A. Reynolds

9.      Jezuke                                     4.25

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

10.   Nu zijt wellekome                        3.45

trad./arr: Kwartjesvolk

11.   Kom mar lief kiendje                     4.19

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

12.   Kijk eens achterom                      4.27

T.Verstraten/trad, arr: Kwartjesvolk

13.   Herderspad                               2.18

trad./arr: Kwartjesvolk

14.   Wer thuis                                 3.26

T.v.Schijndel/T.v.Schijndel

15.   Nieuwjaarslied                            3.38

trad./arr: Kwartjesvolk

1. Wij komen tezamen

Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken

Een lied moet weerklinken voor Bethlehem

Christus geboren zingen d’eng’lenkoren

Kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden

Kom laten wij aanbidden, onze Heer

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre

Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem

Herders en wijzen komen Jezus prijzen

Ook wij uitverkoren mogen u begroeten

En kussen uw voeten Emanuel

Wij willen geven, hart en geest en leven

2. Op ‘n winterdag

Het gebeurde op een winterdag, ’s nachts om twaalf uur

Een kleine kudde met herders lag te sluimeren bij het vuur

Toen kwam er uit de hemel een mooie heldere wijs

Een kind is ons geboren, van kyrie eleis

Kerstfeest is het feest van gezellig samenzijn

Van rust en vrede, licht en spijs, van kyrie eleis

Kerstfeest, kerstfeest,

vriendschap en hulp, wat ruimte en tijd

Kerstfeest, kerstfeest,

Geborgenheid en warmte en vrede voor altijd

Kerstfeest, kijk eens naar de mensen om je heen

Ook voor al die mensen die gevlucht zijn en alleen

Elk mens verlangt wel naar een lach of naar een groet

Laten we daar mee beginnen, want dat geeft de burger moed

Kerstfeest is het feest van gezellig samenzijn

Van rust en vrede, licht en spijs, van kyrie eleis

Vrede in ons midden en vrede overal

Het is voor ons begonnen in Bethlehem in die stal

Oorlog en terrorisme, wat is wijze raad

Laat het snel verdwijnen, het is het domste dat bestaat

Kerstfeest is het feest van gezellig samenzijn

Van rust en vrede, licht en spijs, van kyrie eleis

3. Ik zal je wiegen

Als vannacht de kerstklokken weer luiden, hier in dit prachtig Brabants land

Dan krijg ik weer dat warm gevoel van binnen, vrede voor ons allemaal

Want heden is ons een kind geboren, in een kribbe in een stal

Want Hij heeft een weg voor ons gekozen, die liefde geeft en warmte overal

Kindje klein, lach met mij

Ik zal je wiegen zo nu en dan

En je troosten waar ik maar kan

Kerstkindje klein

En ieder jaar na kerst wensen wij ons allen, een zalig nieuw jaar

Laten we weer strijden met z’n allen, dat het beter moet dat weten we allemaal

Ach den tijd, ja den tijd zal het ons leren, hoe dat we verder moeten gaan

Leer elkaar te accepteren, je zult zien dat het dan beter zal gaan

En als het ooit, en als het ooit zo ver zal komen, bedank dan Onze Lieve Heer

Want Hij had toch die weg voor ons gekozen, met dit kindje zo klein en teer

Laten wij er het beste van maken, genietend ieder moment met een lach

Dan zal er vrede zijn op aarde, ik zou zeggen pluk de dag

4. Vrede op aarde

Geef vrede Heer op aarde, geef vrede overal

Geef vrede die wij zoeken in Bethlehems stille stal

De mensheid is verzonken in vijandschap en strijd

O help ons hier beneden in deze bange tijd

O help ons hier beneden in deze bange tijd

Want kerstmis is een tijd waar je stil bij moet staan

Geef elkaar een hand om vredig verder te gaan

Gloria in Excelsis Deo

Gij geeft aan allen vrede die zijn van goede wil

Maar ach het geluid van wapens valt bijna nimmer stil

De rust in deze wereld wordt telkens weer verstoord

De boodschap van de kribbe wordt zelden meer gehoord

De boodschap van de kribbe wordt zelden meer gehoord

Kom laat ons met de wijzen die ster ook volgen gaan

Dan reizen wij heel vredig en op de juiste baan

Want boven Bethlehems velden staat steeds die ster weer stil

Klinkt vrede op aarde voor de mens van goede wil

Klinkt vrede op aarde voor de mens die volgen wil

5. Elk mens

Elk mens moet z’n kruisje dragen, al die kruisjes zijn precies even groot                                                            

Het ene zo licht als een veertje en het andere zo zwaar als lood

We verliezen onze vrienden, door ziekte of geheel onverwacht

Dan wordt de wereld donker, ik vraag me af waar haal je de kracht

 

        Kerstmis geeft hoop, in deze donkere dagen, ik zie het licht

Ieder huisje heeft zijn kruisje, ieder draagt zijn eigen last                             

Aan ieder van zo'n kruisje, zit een bepaald gewichtje vast.

Het ene weegt zwaarder dan het andere, maar toch komt het hier op neer

Kon ik het met een ander ruilen, nam ik mijn eigen kruisje weer.

                                                               

Elk mens moet z’n kruisje dragen, al die kruisjes zijn precies even groot
Het ene zo licht als een veertje en het andere zo zwaar als lood

Al word je 100 jaar, oud en versleten, al lig je nog zo diep in de goot   

Je eigen kruisje kun je niet vergeten, daar loop je mee tot aan je dood

6. Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open

Die ons ’t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeiden alle bomen

Want het aardse paradijs, is vannacht gekomen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren

7. Als kerstavond valt

Als klein jongetje herinner ik me en ik herinner het me nog sterk

Gezellig aan de arm met z’n allen naar de kerk

In de bank bij de kerststal keken wij onze ogen uit

Naar al dat schoon versiersel en kaarsjes brandden fel

Maar dat is lang geleden en toch gaat dat nooit voorbij

Want die kerststal verbaast me elk jaar opnieuw

Want als kerstavond valt en de rust zijn vuisten balt

En de sneeuw die dwarrelt zachtjes naar beneden

Dan geniet ik elke keer van die zoete kerstsfeer

En van dat kindje dat geboren is weleer

Toen ik naar de grote school ging en in mijn puberjaren kwam

Waren er heel veel dingen die ik niet zo nou nam

Maar met kersttijd, kei gezellig met alle vrienden naar de kerk

Naar het jongerenkoor gaan luisteren want dat vonden wij geweldig

Maar dat is een tijd geleden en toch gaat dat nooit voorbij

Want bij die kerststal zingt jeugd elk jaar opnieuw

En nu hebben we zelf kindjes en die genieten elke keer

Bij het zien van die kerststal en die vredelijke sfeer

Het is niet meer net als vroeger maar een ding dat blijft bestaan

Met de kerst met z’n allen naar de kerk gaan

Maar dat is nu het heden en dat gaat ook nooit voorbij

Want bij die kerststal kom je elk jaar opnieuw

 

8. Kerstlicht

Doof met kerst de kerstverlichting

Wees eens stil en laat je gaan

Denk aan de mens die slechts een wens heeft

Steek voor hen een lichtje aan

Ben eens stil en hoor de schoten

Zie het verdriet van een eenzaam mens

Jongelui door drugs verstoten

Aan de mens die buiten slaapt

Kindje klein voor ons geboren

Help ons nu weer mens te zijn

Dat wij de roep van een ander horen

Kindje klein gij bent het licht

Eenzaam en geen zin in het leven

In de koude of op de vlucht

Aan de mens die slaapt in dozen

Steek voor hen een lichtje aan

Geluk is niet aan ieder gegeven

Maar als we samen er voor gaan staan

Zal het kind weer vrede brengen

En steek dan het kerstlicht aan

9. Jezuke

Warmte kun je pas waarderen, als je de koude hebt gevoeld

Wie vrijheid en vrede moest ontberen, die weet pas wat hier mee wordt bedoeld

Klein, klein Jezuke, de warmte straalt van jou

Breng ons de vrijheid, en de vrede voor allemaal

Een tegenoverstelling die is pas duidelijk, als je beide kanten kent

Licht verblindt diegene, die aan het duister zijn gewend

Klein, klein Jezuke, de warmte straalt van jou

Breng ons licht in het duister, voor ons allemaal

De winter, met z’n donkere dagen, als geen ander deel van het jaar

Warmte, koude, licht en donker, dat zijn verschillen, die liggen ver uit elkaar

Klein, klein Jezuke, de warmte straalt van jou

Gij kent geen verschillen, gelijkheid voor allemaal

Van vlug, ’t kan nog net, in ons haastige bestaan

Is ’t kerstfeest voor ons allemaal, een moment om er bij stil te staan

Klein, klein Jezuke, de warmte straalt van jou

Deze dagen geven rust, voor ons allemaal

Met deze dagen met kerstmis, en met het nieuwe jaar in zicht

Willen wij u allen wensen, gezondheid, vrede, warmte en licht

Klein, klein Jezuke, de warmte straalt van jou

Wij wensen jullie allen, een gelukkig nieuwe jaar

10. Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer

Kyrieleis

Christe, Kyrieleison laat ons zingen blij

Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht

Kyrieleis

D’herders op de velden hoorden een nieuw lied

Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar

Bethlehem is de stede daar ’t is geschied voorwaar

Kyrieleis

D’heilige Driekoningen uit zo verre land

Zij zochten onze Here met offerhand

Z’offerden ootmoedelijk mir, wierook ende goud

Ter ere van den Kinde dat alle ding behoudt

Kyrieleis

11. Kom maar lief kindje

Kom maar lief kindje, kom maar bij mij, kom maar gerust in mijn hart

Dan kan ik geven al wat ik heb, jouw liefde, warmte en kracht

Want in vriendschap willen wij zo graag leven

Dus zetten we ons beste beentje voor

Ieder jaar met kerst, die herinnering en streven

Want daar is kerstmis voor

Want het is kerst en dat willen we vieren

Kijkend naar dat kind in een stal

We zingen van vrede op aarde en kyrieleison, kyrieleison

Kom maar lief kindje, kom maar bij mij, kom maar gerust in mijn hart

Dan kan ik geven al wat ik heb, jouw liefde, warmte en kracht

Een eenzaam mens kunnen we gezelschap geven

Een verslaafde helpen op het juiste spoor

Ieder jaar met kerst, die herinnering en streven

Want daar is kerstmis voor

Kom maar lief kindje, kom maar bij mij, kom maar gerust in mijn hart

Dan kan ik geven al wat ik heb, jouw liefde, warmte en kracht

Geef ons kracht om elkaar te vergeven

Geef niet op maar zet een keertje door

Ieder jaar met kerst, die herinnering en streven

Want daar is kerstmis voor

12. Kijk eens achterom

Kijk ik vooruit, zie ik achter mij niets

De ellende, door heersers niet begrepen

Waar macht en geld boven mensenleven gaan

Blijft angst en pijn altijd bestaan

        Ja dat kind, dat kind bracht het toch mee

        Helaas, door velen niet begrepen

        Vrede op aard, voor ieder zoveel waard

        Waarom toch, door velen niet verstaan

Steeds op de vlucht, met weinig bezit

Vol angst, en de vijand in de buurt

Ook zij hebben recht op een land zonder geweld

En hopen dat dit zo niet lang meer duurt

Kinderen op straat, zonder verder ook maar iets

Onwetend, maar kiezen hier niet voor

Vreugde van spelen, zijn zij niet gewend

Het echte geluk nog nooit gekend

Loop ik op straat, mijn gedachten steeds bij hen

Hen helpen, dat kan ik niet alleen

Vrede op aard, zie ik steeds in een droom

Daarom mensen kijk eens achterom

13. Herderspad (instrumentaal)


14. Weer thuis

Maar met Kerst dan komen we thuis

Even proeven van de rust in ons huis

Gewoon genieten van ’t geluk en de sfeer

En aan tafel eten we net iets wat meer

Voor ons is de wereld zo klein

En wij vinden het fijn om overal te zijn

Maar elke keer dan denk ik weer

Wat is het toch hartstikke fijn

Om weer thuis te zijn, om weer thuis te zijn

Wij vliegen uit en volgen ons spoor

Onze toekomst tegemoet

Wij nemen de weg van de regenboog

Want die weg die lijkt ons wel goed

15. Nieuwjaarslied

Een zalig nieuwe jaar, betrachten alle mensen

En eenieder zal van het jaar, een beter leven wensen

Geluk, geluk, een jaartje zonder druk

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht

 

En den boer die zal van het jaar, zijn schuur wel groter maken

Want als den oogst komt aan, zal alles volgeraken

Het vlas, het vlas, van’t jaar een dubbele was

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht

 

En de wever zal van het jaar, zijn naai wel laten klinken

En is dan de zondag daar, zijn pintje rustig drinken

Zijn vrouw, zijn vrouw, zal zitten aan’t wiegetouw

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht

 

En de mulder wens ik weer, zijn graan te mogen malen

En de bakker als zijn vriend, zijn brood te mogen maken

Zijn meel, zijn meel, van’t jaar zal’t zijn heel veel

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht

En de liekeszanger dan, zal zijn ook weltevreden

Als eenieder leven kan, in vriendschap en in vrede

In vree, in vree, op markt of staminee

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht

Een zalig nieuwe jaar, betrachten alle mensen

En eenieder zal van het jaar, een beter leven wensen

Geluk, geluk, een jaartje zonder druk

Niet meer gezucht, een jaartje ontvlucht